Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Beyond Walls
2008

Beyond Walls

Anja Bohnhof

DDR – MUSEUM VIEWS (Duitsland, 2003-2008)

Na de val van de Muur wilden ook de Oost-Duitsers zo snel mogelijk profiteren van de westerse consumptiecultuur. Zij deden daartoe hun oude gebruiksvoorwerpen in één klap de deur uit. Tegenwoordig kunnen deze meubels, theeserviezen, kleding en elektronica worden bezichtigd in speciaal daarvoor in het leven geroepen musea. Gezamenlijk geven de voorwerpen, die vaak getuigen van de hoop op een beter bestaan, een beeld van het dagelijks leven in de DDR. Bij veel Oost-Duitsers roepen de uitstallingen gevoelens van nostalgie (‘Ostalgie’) op. Bij West-Duitsers leiden ze juist tot wrevel en spot. Anja Bohnhof fotografeerde enkele van de door particulieren gerunde DDR-musea in Berlijn, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saksen en Thüringen.

  • DDR – MUSEUM VIEWS (Duitsland, 2003-2008)

    Na de val van de Muur wilden ook de Oost-Duitsers zo snel mogelijk profiteren van de westerse consumptiecultuur. Zij deden daartoe hun oude gebruiksvoorwerpen in één klap de deur uit. Tegenwoordig kunnen deze meubels, theeserviezen, kleding en elektronica worden bezichtigd in speciaal daarvoor in het leven geroepen musea. Gezamenlijk geven de voorwerpen, die vaak getuigen van de hoop op een beter bestaan, een beeld van het dagelijks leven in de DDR. Bij veel Oost-Duitsers roepen de uitstallingen gevoelens van nostalgie (‘Ostalgie’) op. Bij West-Duitsers leiden ze juist tot wrevel en spot. Anja Bohnhof fotografeerde enkele van de door particulieren gerunde DDR-musea in Berlijn, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saksen en Thüringen.

  • DDR – MUSEUM VIEWS (Duitsland, 2003-2008)

  • DDR – MUSEUM VIEWS (Duitsland, 2003-2008)

  • DDR – MUSEUM VIEWS (Duitsland, 2003-2008)

  • DDR – MUSEUM VIEWS (Duitsland, 2003-2008)

Biografie

Shop

Behind Walls

Behind Walls

Prijs EUR 10,00