Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Awarded Commitment
2012

Awarded Commitment

Chris Jordan

USHIRIKIANO - Building a Sustainable Future in Kenya's Northern Rangelands.

Chris Jordan noemt de serie foto’s die hij in Kenia maakte Ushirikiano (‘partnerschap’ of ‘samenwerking’ in het Swahili). Zijn serie gaat dieper in op het moeizame bestaan van de door droogte geteisterde gemeenschappen die de Northern Rangelands van Kenia bevolken. FOTO: leden van de Wildlife Friends Club, Lpus-Leluai Primary School, West Gate Community Conservancy, Kenya.

  • USHIRIKIANO - Building a Sustainable Future in Kenya's Northern Rangelands.

    Chris Jordan noemt de serie foto’s die hij in Kenia maakte Ushirikiano (‘partnerschap’ of ‘samenwerking’ in het Swahili). Zijn serie gaat dieper in op het moeizame bestaan van de door droogte geteisterde gemeenschappen die de Northern Rangelands van Kenia bevolken. FOTO: leden van de Wildlife Friends Club, Lpus-Leluai Primary School, West Gate Community Conservancy, Kenya.

  • USHIRIKIANO - Building a Sustainable Future in Kenya's Northern Rangelands.

    Mannetjes olifant, gedood om zijn slagtanden, Namunyak Wildlife Conservancy, Kenya

Biografie

Chris Jordan is een internationaal erkend kunstenaar en cultureel activist die vanuit Seattle opereert. Zijn werk verkent de hedendaagse massacultuur vanuit een verscheidenheid van fotografische en conceptuele perspectieven, waarbij de toeschouwer intuïtief in aanraking wordt gebracht met de enormiteit en kracht van de collectieve wil van de mens.

Balancerend op de scheidslijn tussen kunst en activisme, schoonheid en verschrikking, abstractie en representatie, het nabije en het verre, het zichtbare en onzichtbare, nodigt zijn werk ons uit om na te denken over onze eigen gelaagde rollen die wij kunnen spelen als bewuste rentmeesters van onze complexe en belegerde wereld. Jordans werk wordt wereldwijd tentoongesteld en gepubliceerd.