Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Land
2010

Land

Inamiya Yasuto

HIGHWAY LANDSCAPES OF JAPAN (Japan, 2007-2008)

Na de Tweede Wereldoorlog, toen Japan nog grotendeels onverharde wegen kende, is er een hoogwaardig wegennet gecreëerd dat een motor was voor de explosieve economische groei van de jaren zeventig en tachtig. Inmiddels ligt er negenduizend kilometer snelweg in Japan – en niet alleen tussen en rond de sterk gegroeide steden. Het platteland heeft te lijden onder bevolkingskrimp en hoopt met de aanleg van wegen bedrijven naar hun regio’s te lokken. Voor werkgelegenheid is de plattelandsbevolking bovendien afhankelijk van de aanleg van publieke werken. De overheid heeft zichzelf met deze projecten diep in de schulden gestoken – een onhoudbare situatie. Inamiya Yasuto toont in grimmig zwart-wit het moderne, geasfalteerde landschap. Hij ziet het als een waarschuwing voor andere tijgereconomieën die een Japans model hanteren voor hun economische ontwikkeling.

  • HIGHWAY LANDSCAPES OF JAPAN (Japan, 2007-2008)

    Na de Tweede Wereldoorlog, toen Japan nog grotendeels onverharde wegen kende, is er een hoogwaardig wegennet gecreëerd dat een motor was voor de explosieve economische groei van de jaren zeventig en tachtig. Inmiddels ligt er negenduizend kilometer snelweg in Japan – en niet alleen tussen en rond de sterk gegroeide steden. Het platteland heeft te lijden onder bevolkingskrimp en hoopt met de aanleg van wegen bedrijven naar hun regio’s te lokken. Voor werkgelegenheid is de plattelandsbevolking bovendien afhankelijk van de aanleg van publieke werken. De overheid heeft zichzelf met deze projecten diep in de schulden gestoken – een onhoudbare situatie. Inamiya Yasuto toont in grimmig zwart-wit het moderne, geasfalteerde landschap. Hij ziet het als een waarschuwing voor andere tijgereconomieën die een Japans model hanteren voor hun economische ontwikkeling.

  • HIGHWAY LANDSCAPES OF JAPAN (Japan, 2007-2008)

  • HIGHWAY LANDSCAPES OF JAPAN (Japan, 2007-2008)

  • HIGHWAY LANDSCAPES OF JAPAN (Japan, 2007-2008)

  • HIGHWAY LANDSCAPES OF JAPAN (Japan, 2007-2008)

Biografie

Inamiya Yasuto (Japan, 1975) studeerde in 2002 af aan het Nippon Photography Institute. Zijn tentoonstelling Highway Landscapes of Japan was te zien in de Shinjuku Nikon Salon en Osaka Nikon Salon. Yasuto kreeg in 2007 de Miki Jun Memorial Prize voor de beste tentoonstelling in een Nikon Salon van een fotograaf onder 35.

Shop

Land - Country Life in the Urban Age

Land - Country Life in the Urban Age

Prijs EUR 15,00