Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Behind Walls
2008

Behind Walls

Natasha & Valera Cherkashin

PRAGUE’S PICKNICK (Tsjecho-Slowakije, 1968)

Ook in het Oostblok was 1968 een jaar van hoop en verandering. Sovjetleider Chroestsjov liet de teugels vieren en het hippiedom deed zelfs achter het IJzeren Gordijn voorzichtig zijn intrede. In Tsjecho-Slowakije stond de Praagse Lente symbool voor de wens tot meer vrijheid. In deze tijd van relatieve ontspanning gonsde het van de geruchten in de Tsjecho-Slowaakse hoofdstad. In het Westen zou alles mogelijk zijn: producten waren goedkoop en volop aanwezig, en werkeloosheidsuitkeringen waren er hoger dan de salarissen in het Oosten. Contact met het Westen werd oogluikend toegestaan via literatuur en radiostations. Maar nog in hetzelfde jaar maakten sovjettanks een einde aan de opleving. Wat resteerde waren de foto's van de 'Praagse picknick', een in 1968 uitgevoerde performance over dat kortstondige gevoel van vrijheid.

  • PRAGUE’S PICKNICK (Tsjecho-Slowakije, 1968)

  • PRAGUE’S PICKNICK (Tsjecho-Slowakije, 1968)

  • PRAGUE’S PICKNICK (Tsjecho-Slowakije, 1968)

  • PRAGUE’S PICKNICK (Tsjecho-Slowakije, 1968)

  • PRAGUE’S PICKNICK (Tsjecho-Slowakije, 1968)

Biografie

Shop

Behind Walls

Behind Walls

Prijs EUR 10,00