Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Venezuela in chaos
2017

Venezuela in chaos

Oscar B. Castillo

Our War, Our Pain

Dit werk weerspiegelt de ervaringen van een maatschappij vol geweld, aanwezig op alle niveaus van het dagelijks bestaan. Een gevecht dat op zoveel lagen speelt, crimineel, politiek, economisch, sociaal, moreel, dat het geen oorlog mag heten. Door verschillende gebeurtenissen aan elkaar te verbinden wil Castillo tot een beter begrip komen van oorzaak en gevolg, van hoe men tot de huidige tragedie gekomen is. De pijn krijgt in deze beelden een menselijk gezicht.