Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Terra Cognita
2012

Terra Cognita

Simon Roberts

We English (2009)

Net als in zijn MOTHERLAND onderzoekt Simon Roberts in WE ENGLISH thema’s als identiteit, en herinnering. Hij trok in camper door zijn vaderland, waar hij op groot formaat tableaus fotografeerde van recreërende landgenoten. Roberts toont een bevolking die een nauwe band heeft met de lokale omgeving en het land. Wie wil weten wat het betekent om ‘Engels’ te zijn, moet kijken naar het alledaagse en banale van vrijetijdsbesteding.

  • Keynes Country Park Beach, Shornecote, Gloucestershire, 11th May 2008


  • Ratcliffe-on-Soar Power Station, Nottinghamshire, 16th June 2008


War Machines
2009

War Machines

Simon Roberts

THE RUSSIAN ARMY (2005-2007)

Het Russische leger is in het klein een afspiegeling van de Russische maatschappij als geheel. Veel sociale problemen – ongelijkheid, corruptie, schending van mensenrechten, financiële en politieke onzekerheid – spelen er in uitvergrote vorm een rol. Simon Roberts documenteerde het harde leven van de dienstplichtigen. Hun realiteit staat in schril contrast met de publieke verheerlijking van het leger en haar roemrijke verleden. WAR MACHINES toont een kleine selectie uit Roberts’ uitputtende studie. Het zijn foto’s over de verering van het leger, zoals geprojecteerd op afgeschreven wapentuig dat in wapenmusea staat opgesteld.

  • THE RUSSIAN ARMY (2005-2007)

    Het Russische leger is in het klein een afspiegeling van de Russische maatschappij als geheel. Veel sociale problemen – ongelijkheid, corruptie, schending van mensenrechten, financiële en politieke onzekerheid – spelen er in uitvergrote vorm een rol. Simon Roberts documenteerde het harde leven van de dienstplichtigen. Hun realiteit staat in schril contrast met de publieke verheerlijking van het leger en haar roemrijke verleden. WAR MACHINES toont een kleine selectie uit Roberts’ uitputtende studie. Het zijn foto’s over de verering van het leger, zoals geprojecteerd op afgeschreven wapentuig dat in wapenmusea staat opgesteld.

  • THE RUSSIAN ARMY (2005-2007)

  • THE RUSSIAN ARMY (2005-2007)

Biografie

Simon Roberts (Groot-Brittannië, 1974) studeerde Human Geography aan de University of Sheffield en volbracht aan The Sheffield College de fotografieopleiding van de National Council for the Training of Journalists. Zijn werk werd onderscheiden met de Vic Odden Award en de Bright Spark Award. Roberts volgde de World Press Masterclass en publiceerde de fotoboeken Motherland (2007) en We English(2009).

Shop

Human Conditions

Human Conditions

Prijs EUR 15,00

Terra Cognita

Terra Cognita

Prijs EUR 15,00