Overzicht deelnemende tentoonstellingen

Beyond Walls
2008

Beyond Walls

Witold Krassowski

AFTER-IMAGES OF POLAND (Polen, 1989-1997)

Met het failliet van het communisme in Europa verdwenen oude zekerheden in een zucht. Ook de vijftig jaar lang bevroren sociale, culturele en economische realiteit in Polen moest zich snel aanpassen aan de rest van de wereld. Industriële arbeiders, aanjagers van de revolutie, ruimden het veld, etnische groepen emigreerden massaal en vooral dorpen kregen te maken met werkloosheid. De onrust leidde tot vele protestmarsen. Daarentegen floreerde de vroeger verboden straathandel. Jongeren, energiek en onbelast door het verleden, grepen hun kans. Bijvoorbeeld via missverkiezingen probeerden zij aan de grauwheid te ontsnappen. Al snel ontstond een klasse van nouveau riche, die haar consumentisme en platte smaak als nieuwe norm oplegde aan de rest van de bevolking.

  • AFTER-IMAGES OF POLAND (Polen, 1989-1997)

    Met het failliet van het communisme in Europa verdwenen oude zekerheden in een zucht. Ook de vijftig jaar lang bevroren sociale, culturele en economische realiteit in Polen moest zich snel aanpassen aan de rest van de wereld. Industriële arbeiders, aanjagers van de revolutie, ruimden het veld, etnische groepen emigreerden massaal en vooral dorpen kregen te maken met werkloosheid. De onrust leidde tot vele protestmarsen. Daarentegen floreerde de vroeger verboden straathandel. Jongeren, energiek en onbelast door het verleden, grepen hun kans. Bijvoorbeeld via missverkiezingen probeerden zij aan de grauwheid te ontsnappen. Al snel ontstond een klasse van nouveau riche, die haar consumentisme en platte smaak als nieuwe norm oplegde aan de rest van de bevolking.

  • AFTER-IMAGES OF POLAND (Polen, 1989-1997)

  • AFTER-IMAGES OF POLAND (Polen, 1989-1997)

  • AFTER-IMAGES OF POLAND (Polen, 1989-1997)

  • AFTER-IMAGES OF POLAND (Polen, 1989-1997)

Transition
2008

Transition

Witold Krassowski

ZONDER TITEL (Polen, 1990)

Op 29 januari 1990 kwam de PZPR, de Poolse Verenigde Arbeiderspartij, voor het laatst bijeen. Op straat leidde dat tot spanningen tussen in meerderheid nog communistische regime en de bevolking.

  • ZONDER TITEL (Polen, 1990)

    Op 29 januari 1990 kwam de PZPR, de Poolse Verenigde Arbeiderspartij, voor het laatst bijeen. Op straat leidde dat tot spanningen tussen in meerderheid nog communistische regime en de bevolking.

Biografie

Shop

Behind Walls

Behind Walls

Prijs EUR 10,00