Verwacht

Het Romantische Landschap

Het Romantische Landschap

Noorderlicht toont in Het Romantische Landschap een bijzondere verzameling projecten van jonge fotografen die zich op een opvallende manier verhouden tot de wereld om hen heen. De expositie neemt de huidige tentoonstelling in het Groninger Museum ‘De Romantiek in het Noorden – van Friedrich tot Turner’ als inspiratiebron en gaat uit van dezelfde thematische indeling die gebruikt is bij deze bijzondere verzameling landschapsschilders.

Noorderlicht | Huis van de Fotografie organiseert sinds 2011 de Northern Lights Masterclass, een internationaal educatief programma voor professionele fotografen. Enkele talenten uit dit programma komen naar voren in Het Romantische Landschap, naast projecten van andere veelbelovende Europese fotografen. Ze laten allen zien welke rol het landschap speelt in religie en religieuze tradities en voor persoonlijke en maatschappelijke identiteit, maar ook hoe het landschap als subliem beeld nog steeds leidend is in de beleving van de mens.

Beide tentoonstellingen zijn autonoom, maar juist de thematische verbondenheid schept de mogelijkheid op een nieuwe manier om naar het land om ons heen te kijken en te zien welke invloed het heeft op onze maatschappij en identiteit.

Fotografen:

Jeroen ToirkensLaura ZwaneveldDaimon Xanthopoulos Fleur OlbyPaul GaffneyEkaterina Sevrouk 

10 februari - 21 maart
Opening: Vrijdag 9 februari 17.00 door curator Marc Prüst. U bent van harte uitgenodigd.