Overzicht deelnemende fotografen

Jan Banning

Jan Banning - Red Twilight

(2013-doorlopend)

In de negentiende en twintigste eeuw hebben de communistische idealen miljoenen mensen geïnspireerd. In de praktijk van de totalitaire regimes die zich communistisch noemden, moesten die idealen het echter afleggen tegen onderdrukking. Ook de val van het IJzeren Gordijn en de overwinning van de vrijemarktideologie in de late twintigste eeuw lijkt een doodsteek voor politieke partijen die strijden voor meer sociale en economische gelijkheid – zelfs de economische crisis heeft dat niet veranderd. Toch leven de communistische idealen in verschillende landen voort bij kleine groepen trouwe Marxisten-Leninisten, Trotskisten en Maoïsten. Voor zijn serie Red Twilight legde Jan Banning de partijkantoren van deze groeperingen vast.

Black.Light Project

Black.Light Project - City of Rest

(Sierra Leone, 2012)

Tijdens de burgeroorlogen in Sierra Leone (1989-1996 en 1999-2003) en Liberia (1991-2002) leidde het optreden van Charles Taylor tot onmetelijk en onmenselijk lijden – niet alleen in Sierra Leone en Liberia, maar ook in Guinee-Bissau en Ivoorkust. Honderdduizenden mensen vonden de dood, vaak in massagraven, en miljoenen burgers sloegen op de vlucht.

De Portugese journalist Pedro Rosa Mendes en de Duitse fotograaf Wolf Böwig reisden gedurende tien jaar door de regio om van deze West-Afrikaanse oorlogen verslag te doen. Hun werk werd in kranten wereldwijd gepubliceerd en in 2007 genomineerd voor de Pulitzer Prize. 

Hun reportages zijn evenzeer snapshots van de onbegrijpelijke horror op alle fronten van de oorlogen, als een begripvolle benadering van de positie van zowel de getraumatiseerde slachtoffers als de daders. Tijdens de vele jaren van hun samenwerking vroegen Mendes en Böwig zich telkens weer af hoe ze het onbegrijpelijke en het onvoorstelbare in woord en beeld moesten presenteren. Is het wel mogelijk om de ineenstorting van alles wat menselijk is te documenteren en tegelijkertijd de waardigheid van de slachtoffers te herstellen?

Onder de noemer ‘The Charles Taylor Wars’ creëerde een internationaal gezelschap van illustratoren en kunstenaars een mix van de reportages, waarin ze illustraties, fotografie en tekst samenvoegden. Door de samenwerking tussen kunstenaars, fotografen, schrijvers en lokale ooggetuigen, creëerde Black.Light Project in een serie workshops fragmenten van vijftien verschillende verhalen. Het werk zal na exposities in Europa, Afrika en de Verenigde Staten worden gebundeld in een boek. 

Met deze aanpak wil Black.Light Project synergie creëren en een intercontinentale dialoog op gang brengen die verder gaat dan de traditionele oorlogsverslaggeving ooit kan bereiken. Fotografie, journalistieke reportages, illustraties en strips vallen samen tot één homogeen, niet-lineair verhaal, als een nieuw, op zichzelf staand medium.

Diana Blok

Diana Blok - I challenge you to love me

(Brazilië, 2011-2014)

Het straatbeeld in Brazilië mag door het vele bloot van de inwoners een tolerante, vrijzinnige indruk wekken, de cijfers laten een ander beeld zien. De afgelopen vier jaar verdrievoudigde in Brazilië het geweld tegen homo's, lesbiënnes, bi-sexuelen en transseksuelen. Daarom werd Diana Blok door de Nederlandse Ambassade in Brazilië gevraagd om de LGBT-gemeenschap vast te leggen, zoals ze dat eerder met haar serie See Through Us in Turkije deed. Bloks ontmoetingen met homo's, lesbiënnes, bi-sexuelen en transseksuelen resulteren in persoonlijke onthullingen over de zoektocht naar een seksuele identiteit in een door en door conservatieve samenleving.

Laura Böök

Laura Böök - Walking on Rivers

(Finland, 2013-doorlopend)

In het stadje Pudasjärvi in Midden-Finland wonen meer rendieren dan mensen. Wegtrekkende jongeren en vergrijzing zorgen ervoor dat het inwonertal drastisch terugloopt. Daarom heeft de stad zich een ongebruikelijk doel gesteld: in 2018 moet één op de tien inwoners immigrant zijn. In haar serie Walking on Rivers volgt Laura Böök de Congolese families die, na meer dan vijftien jaar in vluchtelingenkampen te hebben geleefd, zich in Pudasjärvi hebben gevestigd. Tegelijkertijd volgt ze de transitie van de stad, die worstelt met het herdefiniëren van zijn identiteit.

Tse Chi Tak

Tse Chi Tak - We Gift The Urbanites with Fresh Breeze

(Hongkong, 2013)

De bewoners van het buitengebied van de stadstaat Hongkong - boeren, tuiniers, docenten en mensen die er hun leven gewoond hebben - schonken voor dit project hun zelf verbouwde planten aan Hongkongers in dichtbevolkte stadsdelen. Zo delen ze hun idyllische leefomgeving en liefde voor de natuur, en wijzen erop dat het groen van groot belang is voor schone lucht in de met smog vervuilde steden. In ruil maakten de stedelingen 'sunny dolls', een oude plattelandstraditie waarin een handgemaakte pop symbool staat voor zonlicht en een gezond leven. Het buitengebied wordt echter bedreigd door de Chinese megastad Shenzhen, dat direct aan de grens met Hongkong ligt en een van de snelst groeiende steden op aarde is. Door de economische samenwerking met Hongkong worden mensen in het buitengebied gedwongen hun huizen, akkers en frisse lucht op te geven. Stedelijke ontwikkeling gericht op consumptie en gemakzucht brengt zo onomkeerbare schade toe aan de natuurlijke omgeving. 

José Luis Cuevas

José Luis Cuevas - New Era

(2009-2014)

Met zijn serie New Era suggereert José Luis Cuevas een spirituele zoektocht die de mens over duistere paden leidt. Het dubbelzinnige karakter roept de algehele malaise op van een samenleving die spiritualiteit verwerpt, maar tegelijkertijd vertrouwt op uitzinnige bovennatuurlijke krachten om de eigen werkelijkheid te manipuleren. Door de eeuwige strijd tussen goed en het kwaad, het eindige en het oneindige, en leven en dood lijkt er voor profetieën die een uitweg beloven hoop te gloren, maar ze zijn niet meer dan een metafoor voor een wereld waarin afschuw, angst en wanhoop zegevieren.

Loulou d'Aki

Loulou d'Aki - Make a Wish

(2010-2013)

Vanuit de gedachte dat jeugd gelijkstaat aan onbegrensde mogelijkheden, portretteerde Loulou d'Aki jongeren in het Midden-Oosten in de nasleep van de Arabische Lente. Vlak voor ze de foto's maakte, vroeg ze de jongeren naar hun dromen en ambities voor de toekomst. Zo hoopte d'Aki een zo eerlijk mogelijk moment vast te leggen. Haar foto's laten zien dat het leven doorgaat en dromen en ambities blijven bestaan – in wat voor omstandigheden dan ook. Of ze uit zullen komen, is onbekend. Maar het belangrijkste is volgens d'Aki dat ze bestaan.

James Whitlow Delano

James Whitlow Delano - Christopher Achobang: Activist, Gadfly, Humanitarian

(Kameroen, 2013)

De Kameroense activist Christopher Achobang heeft zijn leven gewijd aan het verdedigen van de mensenrechten van de Mbororo-minderheid, die door de komst van grootschalige palmolieplantages van hun land worden gezet. Achobang is een luis in de pels van de lokale overheden en weet hun tegenwerking handig te omzeilen, maar begeeft zich op het scherp van de snede en ontving meerdere doodsbedreigingen. James Whitlow Delano volgde Achobang en de dorpelingen en boeren voor wie hij opkomt.

Tom Fecht

Tom Fecht - Magic Divan

(2006-2010)

Gedurende drie jaar volgde de Duitse fotograaf en kunstenaar Tom Fecht het West-Eastern Divan Orchestra, dat bestaat uit jonge musici uit onder andere Israël en Palestina. Het orkest kwam in het vizier van Fecht tijdens een live uitzending uit Ramallah, waar vanuit het epicentrum van globaal conflict jonge mensen moedig hun culturele verschillen overstegen. Tijdens hun jaarlijkse repetities en concerten onder leiding van dirigent Daniel Barenboim (samen met academicus Edward Said oprichter  in 1999) legde Fecht dit ongewone orkest vast. Tegelijkertijd onderzocht hij de opvattingen van Barenboim en zijn muzikanten, alsmede de verschillende concepten van tijd in muziek en fotografie. Magic Divan is nog niet eerder tentoongesteld of gepubliceerd.

Markus Feger

Markus Feger - Love Live Resist – Hambacher Forst

(Duitsland, 2013-2014)

Halverwege Keulen en Zuid-Limburg ligt het Hambacher Forst, een van Duitslands oudste bossen. De enorme bruinkoolhonger van energiebedrijf RWE Power Company dreigt het bos echter fataal te worden: de winning van de bruinkool onder het bos is alleen mogelijk als het wordt gekapt. Om te protesteren tegen een anachronistisch energiebeleid dat grote energiebedrijven nog steeds steunt bij het verbranden van fossiele brandstoffen, heeft een actiegroep het bos bezet en zich gevestigt in boomhutten. Markus Feger fotografeerde de demonstranten, die niet alleen protesteren, maar ook in harmonie met de natuur en hun idealen al meer dan twee jaar in het bos verblijven – ondanks hun strijd met de politie en de RWE-security.

Katharina Fitz

Katharina Fitz - Urban Gardening Patchwork

(Duitsland, 2012-2013)

Op het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn zoeken kleine collectieven naar alternatieven voor de geglobaliseerde voedselindustrie. Met hun moestuinen versterken ze het bewustzijn over de herkomst van voedsel en versterken ze de sociale en culturele integratie. Katharina Fitz legde de moestuinen tijdens de vier seizoenen vast. Elk seizoen bestaat uit honderden afzonderlijke foto's die vanaf drie meter hoogte werden genomen en tot één beeld werden samengevoegd. Daarmee verbeeldt Urban Gardening Patchwork de macht van elk individu om de gevestigde structuren te doorbreken.

Ana Galan

Ana Galan - In the Quest for Utopia

(Myanmar, 2014)

Sinds het terugtreden van de militaire junta in 2011 lijkt Myanmar een onverwacht zonnige toekomst tegemoet te gaan. Veel hangt af van de verkiezingen in 2015. Om die eerlijk te laten verlopen, moeten grote delen van de door militaire geschreven grondwet uit 2008 worden herschreven. Het parlement, dat voor een groot deel uit ex-militairen bestaat, lijkt inderdaad aanstalten te maken om de nodige wijzigingen door te voeren. Daarmee hebben de Birmezen voor het eerst sinds de staatsgreep van generaal Ne Win in 1962 zicht op een goed werkende democratie. Met haar serie In a Quest for Utopia brengt Ana Galan een ode aan de mensen die gevangenisstraffen riskeren en zelfs hun leven op het spel zetten in de strijd voor democratie en vrijheid.

Douglas Gayeton

Douglas Gayeton - The Lexicon of Sustainability

(2009-doorlopend)

Mensen leiden een duurzamer leven naarmate ze meer begrip van de basisprincipes van de ‘volgende economie’ hebben, stelt Douglas Gayeton. Uitgaande van die gedachte richtte hij samen met zijn vrouw The Lexicon of Sustainability op om middels fotografie en film deze beginselen over te brengen en het publiek ervoor te enthousiasmeren. In zijn serie The New Face of Food and Farming in America gebruikt Gayeton fotografie om agrarische termen uit te leggen en zo een populaire ontwikkeling te laten zien en te onderzoeken: het lokaal produceren van voedsel.

Khaled Hasan

Khaled Hasan - Born to be Migrant

(2013-2014)

Van de 175 miljoen arbeidsmigranten wereldwijd komen er zo’n acht miljoen uit Bangladesh. Jaarlijks betalen duizenden Bengalezen grote bedragen aan arbeidsmakelaars voor een baan in het buitenland. Maar het streven naar een beter bestaan loopt op meestal tegen de muur van de harde realiteit. Als de arbeiders eenmaal in het buitenland aankomen, blijkt het werk niet te voldoen aan de beloften, zijn de banen non-existent of worden ze opgepakt omdat ze valse papieren hebben meegekregen. Omdat hij als werknemer van een reisbureau maakte deel uitmaakte van deze malafide branche, besloot Khaled Hasan de arbeidsmigranten met zijn camera te volgen. Het viel hem op hoe snel de ongeschoolde arbeiders wenden aan de omstandigheden van hun weinig florissante, nieuwe leven.

Roc Herms

Roc Herms - Are You Sure You Want to Log Out?

(Spanje, 2007-2012)

Elk jaar wordt in het Spaanse Valencia de zogenoemde Campus Party georganiseerd, een van de grootste LAN-paries in Europa. Zo'n achtduizend jongeren, van softwareontwikkelaars en gamers tot hackers, voorstanders van gratis software en digitale adepten, sluiten hun computers aan op een Local Area Network (LAN) zodat ze met elkaar kunnen communceren. Fotograaf Roc Herms legde vast hoe ze gedurende een week achter hun computer leven, druk met het uitwisselen van programma's, kennis en ervaringen. Voor deze cyberapostelen zijn computers en internet meer dan alleen handig en leuk. Het is een tweede natuur, een essentieel onderdeel van hun identiteit en de (virtuele) omgeving waar ze een groot deel van hun leven doorbrengen.

Jonathan Kalan

Jonathan Kalan - Inside Africa's Hubs

(2013)

Verspreid over Afrika springen technologische centra en hi-tech laboratoria als paddestoelen uit de grond. Van Senegal tot Oeganda en van Kameroen tot Kenia leggen glasvezelkabels de fundamenten voor een nieuw tijdperk – dat van Afrikaanse innovatie. Vanuit het hele continent – en de wereld – trekken deze hubs jonge, creatieve en ambitieuze studenten, programmeurs, ondernemers en investeerders. Met zijn serie Inside Africa's Hubs presenteert Jonathan Kalan een visuele ontdekkingsreis langs deze pan-Afrikaanse mozaïeken van innovatie, start-ups en technologie, die het continent voorgoed veranderen.

Lioba Keuck

Lioba Keuck - Couve e Coragem

(Portugal, 2011-2013)

In Lissabon is tachtig hectare aan braakliggende grond door burgers bezet en in gebruik genomen als moestuin. De stadsbewoners doen dat niet uit idealisme of om een politiek statement te maken, maar uit bittere noodzaak: door armoede is dit een van de weinige manieren om aan voedsel te komen, of om door verkoop van de opbrengsten van de grond een eigen inkomen te creëren. Voor haar serie Couve e Coragem ('kool en moed') volgde Lioba Keuck ruim twee jaar de mensen die tussen verkeersaders en flatgebouwen een lapje grond bewerken. Veelal afkomstig uit voormalige Portugese kolonieën, verlieten zij ooit hun thuis in de hoop op een beter bestaan in de stad. Nu die hoop is vervlogen, en door de crisis sociale vangnetten zijn weggevallen, is hun moestuin hun enige bondgenoot in de strijd voor een waardig leven.

Francesco Lastrucci

Francesco Lastrucci - Athens at Work (Greece's Tech Entrepreneurs)

(2013)

In het door de eurocrisis zwaar getroffen Griekenland is een nieuwe generatie ambitieuze, hoogopgeleide ondernemers opgestaan. In plaats van bij de pakken neer te zitten, beginnen ze vol overtuiging eigen bedrijven in wat wel de internet-mobiel-software driehoek wordt genoemd. Francesco Lastrucci legde deze aanstormende Atheense startups vast in werkplekken zoals coLab, een licht en helder ingericht pand in het centrum van Athene waar ze een werkplek met gratis breedband en koffie huren. Daar weten deze jonge Grieken wereldmarkten te bereiken en zich in enkele gevallen zelfs tot marktleiders te ontwikkelen.

Surendra Lawoti

Surendra Lawoti - This Country is Yours

(Nepal, 2012-doorlopend)

Meer dan tien jaar woedde in Nepal een burgeroorlog. Maoïstische opstandelingen wilden koning Gyanendra afzetten en naar Chinees voorbeeld een communistische staat vestigen. In 2006 sloten de regering en de rebellen een vredesovereenkomst, twee jaar later gevolgd door de verkiezing van een grondwetgevende vergadering. In zijn serie This Country is Yours volgt fotograaf Surendra Lawoti in de hoofdstad Kathmandu activisten van zes verschillende sociale en politieke bewegingen – van religieuze minderheden en inheemse volken tot vrouwen en de LGBT-gemeenschap – tijdens het vaststellen van Nepals nieuwe grondwet in een land dat al eeuwen wordt gedomineerd door 'hogere kaste' Hindus.

Yijun Liao

Yijun Liao - Experimental Relationship

(2007-doorlopend)

Als vrouw die in China opgroeide, dacht Yijun Liao altijd dat ze alleen van iemand kon houden die ouder en volwassener was dan zijzelf. Haar Japanse vriend Moro is echter vijf jaar jonger, wat de machtsrollen omdraaide. Het bracht Liao ertoe op zoek te gaan naar alternatieven voor wat als norm van heteroseksuele relaties wordt beschouwd en haar vriend en zichzelf in uiteenlopende situaties te fotograferen – die niet hun échte relatie verbeelden, maar slechts een experiment zijn, voegt ze toe.

Weixiang Lim

Weixiang Lim - Our Coastline

(Singapore, 2013)

Het grondgebied van de stadstaat Singapore is een eiland met een kustlijn van 194 kilometer en daarmee net iets kleiner dan de stad Hamburg. De kustlijn is voor de Singaporezen een duidelijke beperking, stelt fotograaf Weixiang Lim. Deze natuurlijke barrière zorgt ervoor dat de bevolking met een ambitieuze blik over de grens kijkt, op zoek naar meer, naar iets dat hun onrust kalmeert. 

Cyril Marcilhacy

Cyril Marcilhacy - The Village

(Frankrijk, 2013-2014)

Twee jaar geleden besloot de Franse ex-biker, -dakloze en -gevangene Brann de Senon zijn leven te veranderen. In het bos van Fontainebleau kocht hij een stuk grond en twintig oude caravans. Hier geeft hij daklozen eten en onderdak. Er gelden een aantal regels: geen verslavingen en iedereen werkt mee. Bij het voeren van de dieren, door water te halen in een van de nabije bronnen of door donaties van supermarkten in de buurt op te halen. Eens per maand delen ze soep uit aan daklozen in de steden en geven daar voorlichting. Zelfs als het dorp de levens van de tienduizenden daklozen in Frankrijk niet verandert, laat het volgens de fotograaf in ieder geval zien dat er met weinig middelen toch het nodige kan worden bereikt. 

Alex Masi

Alex Masi - Bhopal Second Disaster

(India, 2009-2013)

De giframp in het Indiase Bhopal eiste in 1984 achtduizend doden en talloze gewonden. Dertig jaar later zijn nog steeds honderdduizend mensen chronisch ziek door de effecten van de gaswolk die destijds uit de fabriek van Union Carbide ontsnapte. Het nog steeds aanwezige gif  blijft het drinkwater vervuilen en heeft het aantal kinderen met aangeboren afwijkingen scherp doen stijgen. De rechtszaak tegen DOW Chemical (die Union Carbide overnam) sleept dertig jaar na dato nog steeds voort. In de steek gelaten door hun eigen overheid rest de bevolking niets anders dan hun lot in eigen hand te nemen. Zo ook Rashida Bi en Champa Devi Shukla, die door de ramp weduwe werden. Ze richtten het Chingari Trust Rehabilitation Centre op dat ervoor heeft gezorgd dat de lokale overheid een aantal sterk vervuilde stadsdelen regelmatig van schoon drinkwater voorziet.

Wawi Navarroza

Wawi Navarroza - Hunt & Gather, Terraria

(Filipijnen, 2013)

Op uitnodiging van fotografe Wawi Navarroza zochten inwoners van Manilla op kenmerkende plaatsen in de stad naar planten, stenen, grond en ander natuurlijk materiaal. Fotografe Wawi Navarroza gebruikte het verzamelde en uitgebreid gecatalogiseerde materiaal om terraria samen te stellen. Zo ontstond aan de hand van honderd vindplaatsen een psycho-geografische kaart van Manilla. In de glazen stolpen vormen de stad, zijn herinneringen en de rauwe werkelijkheid piepkleine ecosystemen die leiden tot omvangrijke conclusies, bespiegelingen en vragen.

Matthew O'Brien

Matthew O'Brien - No Dar Papaya

(Colombia, 2003-2013)

Fotograaf Matthew O'Brien geeft met No Dar Papaya zijn kijk op Colombia. Met deze serie, die vanwege de zachte en karakteristieke kleuren is geschoten met een Polaroid-camera, zet hij zich af tegen de beelden van oorlog, geweld en ellende die de internationale media domineren en in Colombia bekend staan als pornomiseria. Ondanks het geweld en de enorme kloof tussen rijk en arm zag O'Brien hoe de Colombianen met veel creativiteit, vreugde en gevoel voor menselijkheid en schoonheid hun levens leiden. No Dar Papaya is een uitdrukking die zich laat vertalen als 'toon geen zwakte en wees geen gemakkelijk doelwit'.

Robert Zhao Renhui

Robert Zhao Renhui - A Guide to the Flora and Fauna of the World

(2013)

Met A Guide to the Flora and Fauna of the World documenteert Robert Zhao Renhui de ontelbare manieren waarop de mens langzaam maar zeker de natuur verandert. Renhui presenteert een catalogus vol merkwaardige wezens en levensvormen die zich op vaak onverwachte manieren hebben ontwikkeld om met hun door mensen veranderde leefomgeving te kunnen omgaan. Andere organismen zijn het resultaat van direct menselijk ingrijpen, met verschillende drijfveren, die variëren van wetenschappelijk onderzoek tot de behoefte aan versiering.

Sasha Rudensky

Sasha Rudensky - Brightness

(Rusland/Oekraïne, 2009-2014)

Wat betekent het om Oekraïens of Russisch te zijn? In de aanloop naar het huidige Russisch-Oekraïense conflict ging Sasha Rudensky aan beide kanten van de grens op zoek naar het antwoord op deze vraag. De personen op de foto's van Rudensky groeiden op na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie – een periode zonder duidelijke ideologie. Hij definiëren zij zich op persoonlijk en cultureel vlak? Hoe schipperen zij tussen de sociale, politieke en psychologische ruimte tussen West-Europa en Poetins nieuwe Russische rijk?

Jo Metson Scott

Jo Metson Scott - The Grey Line

(Verenigde Staten/Engeland, 2013)

Jo Metson Scott portretteerde Britse en Amerikaanse soldaten die hebben gediend in Irak, maar zich nu tegen de Irakoorlog uitspreken. Eenmaal in Irak plaatsten ze vraagtekens bij de orders die ze kregen en niet verder wilden vechten. Niet zelden keerden ze niet terug van verlof. Hun tegengeluid riep verschillende reacties op. Soms werden ze bejubeld, maar vaker gevangen gezet of verstoten – soms door hun eigen familie. In The Grey Line onderzoekt Scott details uit het leven van deze soldaten om de essentie van hun dissidente mening te achterhalen.

Prasiit Sthapit

Prasiit Sthapit - Change of Course

(Nepal, 2012-doorlopend)

Het Nepalese dorpje Susta lag altijd op de westoever van de rivier Narayani. Deze rivier werd lange tijd beschouwd als de grens tussen Nepal en India, maar dat is veranderd sinds de rivier zijn loop verlegde en steeds verder Nepalees grondgebied binnendringt – zo ver dat Susta nu op de oostelijke oever van de Narayani ligt. India houdt echter vast aan de rivier als grens, waardoor Susta en omgeving nu betwist gebied zijn. De koerswijziging van de rivier gaat gepaard met grote overstromingen en de erosie van honderden hectares akkerland. Als er niets gebeurt, zal binnenkort het dorp zelf wegspoelen, zo vreest men. Zo staat door diverse externe invloeden de lotsbepaling van de inwoners onder druk.

Jens Sundheim

Jens Sundheim - Von Ameisen und Sternkörpern

(2013)

De wetenschap zoekt naar kennis, maar de resultaten zijn onvoorspelbaar, stelt de Duitse fotograaf Jens Sundheim. Afhankelijk van hoe je er tegen aankijkt, kun je onderzoeksresultaten twijfelachtig, beangstigend, veelbelovend of verhelderend noemen. Het kan kennis verrijken, ziekten genezen en het leven vergemakkelijken, maar ook helpen de mensheid te vernietigen. In zijn serie Von Ameisen und Sternkörpern legde Sundheim deze complexiteit vast op de Ruhr-Universität Bochum, waarbij hij zijn camera als wetenschappelijk instrument gebruikte om de visuele sporen van wetenschappelijk onderzoek te achterhalen.

Tomasz Tomaszewski

Tomasz Tomaszewski - Elmina, Ghana

(Ghana, 2012)

Het Ghanese stadje Elmina werd in de vijftiende eeuw door de Portugezen als eerste Europese nederzetting in West-Afrika gesticht. Speelden hier vroeger de goudwinning en de slavenhandel een belangrijke rol, tegenwoordig is de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. Zonder acht te slaan op de moderne technologie in de moderne, industriële visserij en het agressieve gedrag van Chinese vissers in het bijzonder, vechten de vissers van Elmina moedig voor hun bestaan. Ze hebben kleine coöperaties opgericht die de opbrengsten uit de kleinschalige visserij gelijkelijk onder de leden verdelen. Zo kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien, zonder enige vorm van overheidssteun.

<< Terug naar expositie