• Tryntsje Naute - Soraya

  • Wiesje Krijnen- zonder titel

Diverse exposanten - Constellations

Jitske Hagens & Liesel Bonhage, Marieke Kijk in de Vegte & Maurits van Putten, Robert van der Molen & Oscar Venema, Wim Legrand (ZA) & Jeanne Hoffman (BE), Tryntsje Nauta & Wiesje Krijnen

WEP is een podium voor startende kunstenaars. Het project ‘Constellations’ koppelt steeds een fotograaf aan een beeldend kunstenaar om samen nieuw werk te maken. Thema: ‘het tegenovergestelde van strijd’. Het doel is een onverwachte samenwerking tot stand te brengen om van elkaar te leren en gedachten uit te wisselen. De confrontatie van twee disciplines resulteert in nieuwe werkwijzen en ideeën.

jitskehagens.com / wijzijnkees.nl / lieselbonhage.blogspot.com / www.mariekekijkt.nl / mauritsvanputten.com / toxic2.nl / oscart.nl / wimlegrand.blogspot.com / jeannehoffman.blogspot.com / tryntsje.nl / wiesjekrijnen.blogspot.com

Stichting WEPVan Leeuwenhoekstraat 44050 8800243www.dewepsite.nlwoe t/m zon van 13:00 – 18:00opening: weekend van 11-13 sept(exacte datum zie site)

FAVORIETEN

Voeg toe aan favorieten
Favorietenoverzicht >>