• Luuk Wilmering

Luuk Wilmering

Gebaseerd op het fenomeen van een historische foto geplaatst op de plek waar die foto ooit is genomen, maakt Luuk Wilmering (1957) vier collages die zijn samengesteld uit fotomateriaal afkomstig uit de Leeuwarder Courant. Deze collages worden, na te zijn gescand en geprint op groot formaat, geplaatst bij de locaties die de basis voor de vier beelden vormden.

Voor alle werken geldt dat deze in de openbare ruimte van de stad Leeuwarden worden geplaatst. Ze worden bepaald aan de hand van de actuele edities van de Leeuwarder Courant. Via de sites van VHDG en Noorderlicht worden de locaties bekend gemaakt.

www.vhdg.nl