Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2019

TAXED TO THE MAX

TAXED TO THE MAX

...at least you are not afraid to live life on the brink of chaos

26ste Internationale Fotomanifestatie Noorderlicht
5 oktober - 1 december 2019

TAXED TO THE MAX is de titel van de 26ste editie van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie. Die vindt plaats van 5 oktober tot en met 1 december 2019 in Groningen en onderzoekt de maatschappelijke spanningen die door internationale mega-corporaties worden gecreëerd met hun enorme accumulatie van kapitaal en invloed op de nationale en mondiale politiek. Hoe beïnvloedt de steeds perfectere verstrengeling van corporatisme, financieel kapitaal en modern overheidsbestuur het leven van gewone mensen?

TAXED TO THE MAX houdt zich bezig met de toenemende vermogens en politieke invloed van mondiaal opererende bedrijven en de daaruit voortvloeiende druk op de politieke, publieke en privésfeer. Het festival gaat deze machtsverhoudingen en hun invloed op elk niveau van het individuele leven van mensen in kaart brengen. Om het collectieve overwicht aan te duiden van deze ondernemingen, worden ze aangeduid met ‘big oil’, ‘big pharma’, ‘big agro’, ‘big data’ of ‘big money’. Het zijn schijnbaar onwankelbare bolwerken met marktaandelen die de nationale begroting van hele landen overschrijden. Toch is de stabiliteit en welvaart die het de Global North biedt, direct afhankelijk van de goedkope arbeidsmodellen die multinationale ondernemingen over ter wereld gebruiken, en waarmee ze de middenklasse uithollen. Bovendien heeft de globalisering van het neoliberale beleid een complex van concurrerende belastingregimes gecreëerd die het mogelijk maken dat het geld daar wordt geïnvesteerd waar de winst maximaal en de belasting minimaal is.

In hoeverre is het gekozen politieke bestuur nog in staat controle uit te oefenen op de mondiale transacties van bedrijfsentiteiten die niet aan staatsgrenzen en jurisdictie zijn gebonden en hun macht zo nodig in te perken? En welke rol kunnen burgers nog spelen binnen deze dynamiek? Elk jaar komt meer kapitaal in de handen van minder mensen. Deze groeiende ongelijkheid wordt over het algemeen beschouwd als een zaak van grote urgentie. De mantra ‘van nu af moet alles anders’ wordt oneindig herhaald, maar echte verandering blijft uit. Hoe verhoudt de ongeremde prioritering van economische belangen zich tot de vraag naar ‘moreel’ gedrag? Hoe kunnen we de reële, lange termijngevolgen van de onbeperkte accumulatie van kapitaal en het voortdurend onttrekken van bodemrijkdommen matigen, ervan uitgaand dat iedereen voor een duurzaam behoud van het leven op aarde is?