Nucleus | De verbeelding van wetenschap

Noorderlicht Fotomanifestatie 2017

NUCLEUS, de verbeelding van wetenschap

NUCLEUS is de titel van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2017. Deze 24e editie gaat over wetenschap en de verbeelding ervan door fotografen en kunstenaars. De tentoonstellingen staan in het teken van de menselijke drang om de wereld om ons heen te willen begrijpen en beheersen. NUCLEUS ('de kern') gaat over ontdekking en vooruitgang.

NUCLEUS vindt plaats van 22 oktober tot en met 26 november in Groningen.

NUCLEUS

Wetenschap als kennis, proces en gemeenschap

Wetenschap komt voort uit de verbeelding, net als de kunst. Het intrigeert en fascineert met zijn onmiskenbare, soms omstreden, schoonheid. Het is de menselijke vindingrijkheid die ons heeft gebracht tot waar we nu zijn. De hoeveelheid kennis die wij vergaard hebben, voor de relatief korte tijd dat we op deze planeet rondlopen, is immens.

Het bedrijven van wetenschap is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij. Het maatschappelijke belang ervan is vrijwel onbetwist. Telkens weer rijken wetenschappers ons mogelijke sleutels voor een betere toekomst aan, ook al is niet altijd duidelijk of we er geen verkeerde deur mee openen en of die kennis ten goede of ten kwade gebruikt wordt.

De wetenschappelijke gemeenschap is wereldwijd verspreid en verbonden. Zij bestaat onder andere uit de onderzoekers, met hun drang om objectief voorbij grenzen te kijken en onze kennis van - én onze controle over - de mens en de natuur te doen groeien. Hun wetenschappelijke motivatie kenmerkt zich in zijn meest fundamentele vorm door een belangeloze nieuwsgierigheid. In de toegepaste wetenschap staat de kennisgaring centraal als middel om problemen op te lossen en nieuwe toepassingen uit te vinden.

Wetenschap en kunst

Kunst stelt veel van dezelfde kernvragen die de wetenschap stelt. Beide disciplines delen een onderzoekende impuls, waarbij originaliteit, creativiteit en een open geest cruciale uitgangspunten zijn. Wat is waarheid? Hoe kunnen we groeien als mens? Waarom gaat dat vaak goed, maar net zo vaak mis? Het ongrijpbare neemt in de kunst de plek in die het objectieve ideaal in de wetenschap heeft. In NUCLEUS gaan wetenschap en kunst een dialoog aan.

Maatschappelijk actueel en urgent

In onze huidige tijd, waarin de positieve verworvenheden van de groeiende kenniseconomie hand in hand gaan met zorgwekkende berichten over de toekomstige leefbaarheid van onze planeet, zien we een opleving van de publieke belangstelling voor kennisgaring. Deze fascinatie voor wetenschap gaat gepaard met een kritische opstelling ten opzichte van technologische vooruitgang.

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, waarin onze maatschappij fundamenteel gaat veranderen. Biotechnologie verandert hoe we met het produceren van voedsel omgaan. Medische vooruitgang en nanotechnologie beloven veel voor levenskwaliteit en levensduur. Robotisering en kunstmatige intelligentie gaan menselijk werk overnemen, met enorme gevolgen voor de wereldwijde arbeidsmarkt. In de nieuwe data-economie bepalen algoritmes nu al voor een groot deel ons wereldbeeld en welke informatie wij op persoonlijk niveau onder ogen krijgen. Wie gaat van al die veranderingen profiteren en aan wie wordt het onthouden?

Noorderlicht Fotofestival 2017

Het centrale thema NUCLEUS wordt gepresenteerd in de hoofdlocatie Der Aa-Kerk, in de Noorderlicht Fotogalerie en in een aantal nader te bepalen satellietlocaties in stad Groningen en andere plaatsen in de Noorden. De tentoonstellingen worden mede samengesteld op basis van deze open oproep.

Noorderlicht staat sinds 1990 bekend om haar jaarlijkse fotomanifestatie, afwisselend in de provincies Groningen en Friesland, haar permanente Fotogalerie in het hart van Groningen en de veelvormige projecten die zij daarnaast organiseert.

Noorderlicht onderscheidt zich met betrokken narratieve fotografie op het grensvlak van kunst en documentaire. Voor de komende jaren heeft Noorderlicht drie centrale, terugkerende themalijnen geformuleerd, die ieder verankerd worden in een festival: NUCLEUS (wetenschap en kunst), ARENA (mens en natuur) en BIG (economie en macht). Deze onderwerpen zijn begin 2016 vastgelegd in het beleidsplan voor de jaren 2017-2020.