Overzicht deelnemende fotografen

Karin Borghouts

Karin Borghouts

Through the Looking Glass (2001-2005)

Ontdoe de decors in dierentuinen en pretparken van mens en dier, en er ontstaan kunstmatige reconstructies van wilde natuur. Zoals de fotografie een herinnering aan een moment is, zo is de namaaknatuur slechts een herinnering aan echte natuur, die we gewoonlijk slechts van foto’s en films kennen. Door deze decors vast te leggen, creëert Karin Borghouts een herinnering aan een herinnering. Daarmee gaat ze in op de aard van fotografie en ons ideaalbeeld van natuur.

 • Wawel, Krakow, Poland, 2003


 • Zoo de Vincennes, Paris, France, 2003


Ignasi Cunill

Ignasi Cunill

Urban Landscapes (2010)

De wijze waarop wij het landschap zien, wordt voor een groot deel bepaald door de woorden waarmee we het beschrijven en de esthetische waarden die we erop projecteren. Ignasi Cunill ziet het landschap niet alleen als een fysiek gegeven, maar ook als een spiegel van onze ziel. In foto’s van landschappelijke elementen in een stedelijke omgeving, waar onze ideeën over natuur en cultuur elkaar ontmoeten, speelt hij met de delicate balans tussen woorden, mentale beelden en fotografie. Zo legt hij onze ideeën over het natuurlijke en het gemaakte bloot.

 • Zonder Titel


Erwan Fichou

Erwan Fichou

Miradors (Mexico, 2010)

Fotografie legt niet zozeer de werkelijkheid vast, maar creëert een verhalend raamwerk waarin interactie en projectie een grote rol spelen. We leven in een wereld van beelden, zegt Fichou, maar die beelden gaan vooraf aan een vermeende werkelijkheid die in ons hoofd wordt geconstrueerd. Voor zijn serie MIRADORS liet Fichou bomen langs de straten van Mexico-Stad door tuiniers bijknippen, waarna hij mensen vroeg in de bomen te klimmen om op te treden voor de foto. Werkelijkheid of niet?

 • Arleen2


Eric Jan van de Geer

Eric Jan van de Geer - Eric Jan van de Geer

Private Landscape II (2009)

Fotograaf Eric Jan van de Geer is geïnteresseerd in alledaagse dingen waaraan we gewoonlijk voorbijgaan. In PRIVATE LANDSCAPE legde hij in nachtelijke sferen voortuintjes vast. De foto’s zijn geschoten op oblongformaat Polaroid-film. Niet uit nostalgische overwegingen, maar vanwege de restricties die het materiaal met zich meebrengt en die de kunstenaar dwingen tot scherpe keuzes.

 • Zonder Titel


 • Zonder Titel


Kate Greene

Kate Greene

Anomalous Phenomena (2011)

Geïnspireerd door occulte fotografie uit de negentiende eeuw, de symboliek van zeventiende-eeuwse Nederlandse stillevens en het obsessieve karakter van botanische catalogi, fotografeert Kate Greene zorgvuldig geconstrueerde natuurtableaus en de wijze waarop landschappen onder invloed van licht en tijd veranderden. Ze probeert een brug te slaan tussen de wetenschappelijke waarneming van de fysieke wereld en de wijze waarop mensen die wereld ervaren.

 • Hedera helix (English Ivy)


 • Philodendron bipinnatifidum (Philodendron)


Jonathan Groeneweg

Jonathan Groeneweg

The Nature of Urbanity (2012)

De moestuin is een metafoor voor de wijze waarop de mens zich heeft losgemaakt van de wildernis en de wereld om zich heen naar eigen inzicht is gaan vormgeven. Met zijn luchtfoto’s van tuinen – mathematisch en gecontroleerd op macroniveau, maar onverminderd chaotisch op het niveau van het gebladerte – raakt Jonathan Groeneweg aan langlopende discussies over het landschap en stedelijke ontwikkeling. Onze veranderde perceptie van de natuur heeft direct invloed op de wijze waarop we onszelf zien en hoe we met die natuur omgaan.

 • Bleecker Street CO-OP Garden, 2011

  (Linear Photo-Panoramic, Composite 10 Images)

Sabine Haubitz & Stefanie Zoche

Sabine Haubitz & Stefanie Zoche

Tropical Island (2004)

In 2004 werd de CargoLifter Halle nabij Brandenburg verbouwd tot een kunstmatig tropisch paradijs met regenwoud, zwemvijvers en een verwarmd strand. Sabine Haubitz en Stefanie Zoche legden de verbouwing vast, zodat zichtbaar werd welke elementen nodig zijn om een tropisch decor te suggereren – een illusie die een een enorm energieverbruik vergt.

 • Großer Pool (big pool)


 • Palmeninsel I (palm island I)


Rob Wetzer & Sjoerd Knibbeler

Rob Wetzer & Sjoerd Knibbeler

Typology (2009-heden)

Hoewel we een verlangen blijven koesteren naar wilde natuur, is de mens gewend geraakt aan het volledig aan onze wensen aanpassen van de natuurlijke omgeving. Bonsai-bomen zijn aan de ene kant een extreme vorm van controle die op de natuur wordt uitgeoefend, maar aan het kweken van bonsai ligt een hunkering naar kennis van en contact met de natuur ten grondslag. In die zin zijn ze een metafoor voor onze zoektocht naar een andere relatie met de natuurlijke omgeving.

 • Untitled #4


 • Untitled #1


Cristophe Maout

Cristophe Maout

Printemps (Frankrijk, 2004-2010)

Vaak heeft aanplant in een stedelijke omgeving – de potplanten voor een gebouw, de bomen langs de weg – niet meer dan een symbolische of decoratieve functie. Christophe Maout stelt de planten in zijn serie PRINTEMPS juist centraal. Door de extreme scherptediepte valt de omgeving weg en komen kersenbloesems, irissen en andere planten volledig tot hun recht. Alle beelden werden door Maout gemaakt in Parijs en omgeving, zonder enige digitale nabewerking.

 • Zonder Titel


 • Zonder Titel


Jamie Maxtone-Graham

Jamie Maxtone-Graham

The Desiring Garden (Vietnam, 2011)

Binnen het sterk verstedelijkte Hanoi legde Jamie Maxtone-Graham de reacties vast van mensen die in aanraking komen met een geënsceneerde tuin vol bloemen, fruit, groenten en dieren die werden aangeschaft op de markten van de Vietnamese hoofdstad. Het resultaat is een Rousseau-achtig spel met onze ideeën van het exotische, waarin de logica van de locatie en het fotografisch document zelf worden ondergraven.

 • Adieux au le jardin d'Indochine


 • Ritual


Ardine Nelson

Ardine Nelson

Green Spaces (2004-2009)

De serie GREEN SPACES richt zich op volkstuinen, zoals die in Duitsland zijn ontstaan op basis van de denkbeelden van de Duitse arts Moritz Schreber (1808-1861). De gezondheid van stadsbewoners indachtig, adviseerde Schreber om voor hen stukjes grond te reserveren waarop ze konden tuinieren. Volgens Schreber was dat een gezonde fysieke bezigheid, die bovendien de voedselvoorraad van families zou kunnen aanvullen. Nelson fotografeerde de tuinen en maakte video-interviews met de tuiniers, die er hun eigen private paradijsjes hebben gesticht.

 • An dem Zschierbach II, Dresden 2004


 • Erholung I, Dresden 2004


 • Ostra Höhe, Dresden 2004


Yan Preston

Yan Preston

Forest (China, 2011)

Wat is Utopia en wat kost het om Utopia te bouwen? FOREST laat zien hoe in de Chinese stad Chongqing wordt geprobeerd Utopia uit de grond te stampen. Het doel is een modelstad te worden aan de hand van een vijftal ‘idealen’. Bos is er een van. Maar in plaats van planten en geduldig laten groeien, worden volgroeide bomen aangerukt voor een soort prefab-bos. De belofte van een mooie toekomst wordt aldus gerealiseerd met methoden die een grote wissel trekken op cultuur en natuur.

 • Zonder Titel


 • Zonder Titel


Irina Rozovsky

Irina Rozovsky

In Plain Air (Verenigde Staten, 2011-heden)

Prospect Park, in het hart van Brooklyn, New York, was bij de aanleg in 1867 een van de eerste Amerikaanse volksparken, toegankelijk voor alle sociale klassen. In haar langlopende serie IN PLAIN AIR fotografeert Irina Rozovsky het park zo dat de omringende stad onzichtbaar wordt. Ze onderstreept de functie van het park als oase van rust binnen het hectische stadsleven, een plek waar mensen, al is het maar kortstondig, in contact kunnen komen met de natuur en private, transcendente momenten kunnen beleven.

 • Muslim Fisherwomen


 • Man In Bush


Traer Scott

Traer Scott

Natural History (2009-2011)

Tijdens de zomers van haar negende en tiende levensjaar sleet Traer Scott haar dagen in het plaatselijke natuurhistorische museum. Haar moeder werkte er als vrijwilliger en wilde de kosten van een oppas uitsparen. Sinds die tijd koestert Scott een enorme affectie voor alles wat oud en mysterieus is. In haar serie NATURAL HISTORY brengt ze het dode en het levende – de collectie en de vaak jonge bezoekers – bij elkaar.

 • Hunting Dogs

  2009

 • Gazelle

  2010

Andy Sewell

Andy Sewell

The Heath (Engeland, 2006-2010)

Ooit was Hampstead Heath deel van het platteland dat Londen omringde. Inmiddels is het een groene oase temidden van een druk stedelijk landschap. Op zoek naar natuur wandelt Andy Sewell regelmatig in The Heath, in het volle besef dat het gebied door mensenhanden is gevormd en wordt onderhouden. Zijn serie THE HEATH is een onderzoek naar wat natuur precies is, maar ook naar wat de Amerikaanse bioloog E.O. Wilson ‘biophilia’ noemde – je aangetrokken voelen tot het natuurlijke, zonder exact te weten waarom.

 • Zonder Titel


 • Zonder Titel


Anastasia Taylor-Lind

Anastasia Taylor-Lind - Anastasia Taylor-Lind

Gaza Zoos (Palestina, 2009)

Het is ironisch dat een volk dat is opgesloten zelf dieren opsluit en tentoonstelt. De bewoners van Gaza zijn zich van die ironie bewust. Een dierentuin is een kleine gevangenis, zo zeggen ze, en Gaza is een grote dierentuin. Toch vereenzelvigen ze zich niet met de dieren, die het zonder naam moeten doen en vaak harteloos worden behandeld. Er zijn verschillende dierentuinen in Gaza, maar ze draaien stuk voor stuk met verlies. De enige die aan de dierentuinen verdient is de dierenhandelaar en -smokkelaar Abu Nadal-Khalid, die voor een fikse som elk gewenst dier kan leveren.

 • Zonder Titel

  Mahmod Berghote stands with one of Marah Zoo's world famous painted donkeys. The zoo’s two white donkeys caused an international media frenzy when Mahmod and his brother first spent three days painting stripes onto them using black hair dye. Unable to find an animal trader to bring a real zebra through the tunnels from Egypt, the Bargote family decided to make a fake pair using white donkeys. The story was reported all over the world as a feel good news piece and often used as an example of the Palestinian peoples resourcefulness during the siege of Gaza. Gaza City.

 • Zonder Titel

  Animal-trader Abu Nadal holds a gazelle that he has smuggled through the tunnels from Egypt, at the shed in Rafah where he keeps his animals before they are sold on to zoos in Gaza.

Kurt Tong

Kurt Tong

Memories, Dreams; Interrupted (2009-2010)

Wetenschappers hebben weleens gesuggereerd dat herinneringen worden opgeslagen als JPEGs. Ze worden in stukjes weggeschreven en pas weer samengevoegd wanneer we ze oproepen. De missende data worden ingevuld door het brein. Kurt Tong fotografeerde in een botanische tuin, op groot formaat en onder steeds wijzigende lichtomstandigheden. Hij paste verschillende technieken toe om de informatie in het beeld te vernietigen, waarna de beelden met verschillend ingestelde scanners werden gescand. Uiteindelijk stelde hij daaruit weer een beeld samen, zoals ook het geheugen uit brokstukken weer volledige beelden maakt.

 • Zonder Titel


 • Zonder Titel


Graeme Williams

Graeme Williams

Objects of Reminiscence (2009-2012)

In naam van de vooruitgang wordt korte metten gemaakt met het grandioze Afrikaanse landschap en haar dierenrijkdom. Als een soort halfbakken monumenten voor de kleur en de grandeur van de Afrikaanse natuur vind je overal in Afrikaanse steden kitscherige replica’s van wilde bloemen en dieren. Vaak zijn ze gemaakt in China. Het zijn wrange composities die herinneren aan de verloren gegane relatie van de mens met de natuur. De beelden werden gemaakt in twaalf verschillende Afrikaanse landen.

 • The guest lounge at The Lodge in Lilongwe. Malawi, 2009.


 • East London Airport departures hall. South Africa, 2006.


<< Terug naar expositie