Culturele kaalslag in Noordelijke regio

Negatief advies Raad voor Cultuur voor Noorderlicht

Na twaalf jaar structurele financiering door de rijksoverheid lijkt het doek te vallen voor Noorderlicht. De Raad voor Cultuur heeft geadviseerd geen rijkssubsidie meer te verlenen aan Noorderlicht. Dit ondanks de waardering die de Raad uitspreekt voor het maatschappelijk engagement van Noorderlicht, haar educatieve programma’s, de hoge kwaliteit van de tentoonstellingen, haar sterke internationale positie en haar goede uitgangspositie voor verdere groei van de eigen inkomsten. De helft van het jaarlijkse budget van Noorderlicht dreigt hierdoor weg te vallen wat het voortbestaan van Noorderlicht na 2012 bijzonder onzeker maakt. Niet alleen Noorderlicht valt buiten de boot. Van de dertien Noordelijke instellingen die in de vorige cultuurperiode door de rijksoverheid werden gefinancierd, zijn er slechts vier overgebleven, een ware culturele kaalslag voor het Noorden is het gevolg.

In november 2000 initieerde Noorderlicht een petitie ten behoeve van een evenredige spreiding van geld voor de kunsten over Nederland. Dit Noorderlicht initiatief werd in de Tweede Kamer door alle partijen positief beoordeeld wat leidde tot een grotere aandacht voor de spreiding van rijksgelden voor culturele instellingen over het land. In het huidige regeerakkoord, op basis waarvan de opdracht aan de Raad voor Cultuur is gefomuleerd, is het belang van de spreiding der kunstbudgetten over het land expliciet benoemd.

Noordelijke regio ernstig benadeeld

Noorderlicht kan niet anders dan constateren dat de Raad zich niet aan de opdracht heeft gehouden voor wat betreft deze spreiding, althans niet ten aanzien van de Noordelijke regio. Daar waar het Noorden drie jaar geleden nog dertien rijksinstellingen had, blijven er nu slechts vier over: het Noord Nederlands Orkest, het Noord Nederlands Toneel, Tryater en Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden.

Terwijl de politiek heeft gepleit voor de spreiding van de kunsten, lijkt het aan een evenredige spreiding van deskundigen in de Raad voor Cultuur te ontbreken. In de bijlage hiernaast treft u een overzicht aan van de herkomst van de leden van de Raad voor Cultuur. Deze lijst is in maart door de provincies Groningen en Friesland en de gemeentes Groningen en Leeuwarden op intiatief van Noorderlicht gepresenteerd aan de voorzitter van de Raad voor Cultuur, Joop Daalmeijer. Deze cijfers heeft de Provincie Groningen medio april mede namens vier andere provincies aangeboden aan de vaste kamercommissie OCW. Reeds anderhalf jaar geleden heeft Noorderlicht een dergelijk, toen geschat, overzicht gestuurd naar de toenmalige voorzitter Els Swaab.

Terra Cognita

Ondanks deze grote tegenslag gaat Noorderlicht in ieder geval dit jaar door met waar het al 22 jaar mee bezig is: het organiseren van excellente geëngageerde fotografietentoonstellingen die internationaal in hoog aanzien staan. Op 2 september 2012 start de 19e Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie genaamd Terra Cognita over de menselijke verhouding tot en de waarde van contact met de natuur. Het zal geen zwanenzang zijn, strijdbaar als altijd zal Noorderlicht blijven vechten voor haar voortbestaan.

Voor meer informatie kan pers contact opnemen met Ton Broekhuis, directeur Noorderlicht: ton@noorderlicht.com / 050 318 22 27.

Lees reactie in British Journal of Photography