Open call Noorderlicht International Photofestival 2020 | Generation Z

Stereotypering

Generatie Z is de eerste groep digitale wereldburgers die van jongs af aan op een armlengte afstand een oneindige hoeveelheid informatie tot haar beschikking heeft. Maar zij zijn zich ook als vanzelfsprekend bewust van de problematische verhouding ervan met de waarheid en leven in de wetenschap dat hun werkelijke leven niet overeenkomt met het leven dat zij in de schermwerkelijkheid kunnen creëren.

Generatie Z leeft aan het begin van de vierde industriële revolutie, waarin techniek de arbeidsverhoudingen en het wezen van de mens zélf op zijn kop zet. Z ziet zich geconfronteerd met klimaatdreigingen en een uitgeputte aarde. Zij heeft geen bewuste herinneringen aan 9/11 of een tijd zonder war on terror. Zij groeit op in een wereld waarin zij zich omringd ziet met werkdrukproblematiek, economische stagnatie en nationalistische gevoelens. Het zijn jongvolwassenen met minder verwachtingen op een stabiele toekomst dan hun ouders, iets waar zij de voorgaande generaties (Millennials, Generatie X, Boomers) op aanspreken.

Het nieuwe alfabet

Als er één ding duidelijk is voor deze generatie: het huidige systeem voldoet niet meer. Men gaat collectief de straat op om verandering teweeg te brengen en strijdt hand in hand voor een nieuwe balans tussen de krachten die de toekomst op deze planeet moeten waarborgen. Z ruimt doortastend op en maakt haast van zaken als gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Onderwerpen als de-kolonialisatie, gendergelijkheid en body positivity zijn aan de orde van de dag, en dat is nog maar het begin. Het alfabet moet opnieuw beginnen, met een frisse alpha die nog een heel alfabet voor zich heeft. Alles wordt in het werk gesteld om dat voor elkaar te krijgen.

Kortom

Generation Z gaat over de realisatie van een keerpunt, het tot stand brengen van een basis voor een nieuwe toekomst en het nemen van verantwoordelijkheid. Zij is in dit verhaal de personificatie van een omslag in denken en handelen, waaraan alle generaties mee zullen moeten doen.

INZENDINGEN

Collectieve beweging

Noorderlicht doet niet alleen een beroep op fotografen en kunstenaars die tot Generatie Z behoren: iedereen is welkom om bij te dragen aan het aansnijden en aanscherpen van de onderwerpen die onze aandacht verdienen: alle generaties, individuen of collectieven. Ook als je anders denkt over generatie Z dan hiervoor geschetst, of als je vindt dat andere ingrediënten van het verhaal een podium verdienen, ben je van harte uitgenodigd.

 Samenstelling

Generation Z wordt samengesteld door gast-curator Robert Jan Verhagen, tot eind 2018 curator en directeur van LhGWR in Den Haag. In nauw overleg met het Noorderlichtteam stelt hij een festival samen uit eigen onderzoek en inzendingen. Noorderlicht verwelkomt voorstellen van fotografen, lens-based kunstenaars en curatoren uit alle delen van de wereld. Aan fotografie grenzende kunstvormen zoals digitale media, video of VR zijn ook nadrukkelijk gevraagd, evenals werk waarin fotografie een dialoog met alle mogelijke andere media aangaat.

Deadline

Voorstellen kunnen worden ingediend tot 20 februari 2020. De richtlijnen voor inzendingen zijn te vinden op onze website. Voor vragen over inzendingen kunt u contact opnemen met Robert Jan Verhagen: robertjan@noorderlicht.com.

Klik hier voor de uitgebreide tekst over Generation Z en instructies over het inzenden.

Klik hier voor de uitgebreide tekst over Generation Z en instructies over het inzenden.

Het Noorderlicht festival

Noorderlicht is een internationaal podium voor kunstenaars die fotografie en belendende media in al haar verhalen, vormen en veranderingen inzetten voor de verbeelding van hun betrokkenheid bij de maatschappij.

Generation Z is de 27ste editie van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival en vindt plaats van 21 juni tot en met 20 september 2020. Museum Belvédère in Heerenveen is partner en hoofdlocatie, dit wordt aangevuld met locaties in Heerenveen en Leeuwarden.