Noorderlicht hecht veel waarde aan privacy en behandelt persoonsgegevens altijd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Er worden dan geen persoonlijke gegevens op onze webserver bewaard. Wij integreren wel een aantal externe diensten op onze site. We gebruiken Shopify voor onze webshop en de registratiegegevens daarvoor worden bij Shopify bewaard, zonder dat wij daar inzage in hebben.

De abonnementen op onze nieuwsbrieven lopen via Mailchimp. Hier wordt uw naam en emailadres bewaard, een registratie is niet vereist. Als u een nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via een link die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Noorderlicht kan uw Mailchimp-gegevens inzien en op verzoek handmatig aanpassen, maar zal deze nooit gebruiken voor andere doelen dan waarvoor is aangemeld en nooit delen met derde partijen.

Tot slot maken wij gebruik van Google Analytics om ons sitebezoek te evalueren. Daarvoor bewaart Google een aantal gegevens die automatisch bij elk bezoek meegestuurd worden. Dit zijn uw IP-adres, browser en het platform dat u gebruikt. Deze gegevens zijn anoniem.

Voor de privacy voorwaarden van deze externe partijen en hun gebruik van cookies verwijzen wij naar hun respectievelijke websites.